STA

Teicams sākums tavai karjerai!

Sociālo tehnoloģiju augstskola (STA) ir dibināta 1991. gadā un ir pirmā nevalstiskā augstākā mācību iestāde Latvijas Republikā, kas savā ilgstošajā un sekmīgajā darbībā apliecinājusi sevi kā vienu no labākajām studiju vietām Latvijā: gan tiem, kuri studijas augstskolā uzsāk pirmo reizi, gan arī tiem, kuri vēlas turpināt citās augstskolās iesāktās studijas, gan arī koledžu absolventiem.

Augstskolas līdzšinējo sekmīgo darbību apliecina kā visu tās studiju programmu akreditācija Latvijā noteiktajā kārtībā, tā arī Starptautiskās izglītības apvienības (International Education Society, London) augstskolai piešķirtais sertifikāts. Augstskola ir atzīta par uzticamu institūciju, kas ilgstoši gūst labus rezultātus. Augstskolas absolventi sekmīgi strādā dažādās valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēs un uzņēmumos vadošos amatos, kā arī sekmīgi vada privātos uzņēmumus. Daudzi savu labo profesionālo sagatavotību ir apliecinājuši strādājot arī ārpus Latvijas.

Piedāvā dažādas bakalauru studiju programmas, kā, piemēram, uzņēmējdarbības ekonomika un administratīvais darbs, tiesību zinātnes, tulks - tulkotājs


Kur aizņemties kredītu internetā?